PROFILUL KOLPING

Prin activitățile pe care le oferim în cadrul asociației, dorim ca oamenii să-și dezvolte aptitudinile, talentele și să-și organizeze în mod responsabil viața. Omul, ca ființă socială, este responsabil atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. Acțiunile asociației sunt orientate spre realizarea binelui comun. Profilul Kolping România conturează identitatea și sarcinile membrilor.

În acest profil sunt descrise viziunea, misiunea, valorile și principiile care stau la baza activității noastre.

ADUNAREA GENERALĂ

Familia Kolping Millennium

TIMIȘOARA

Adunarea Generală este organul suprem de decizie al asociației, fiind compus din totalitatea membrilor săi.

Adunarea Generală este convocată anual de către președinte.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director asigură conducerea asociației între două Adunări Generale și pune în aplicare deciziile și programele stabilite.

Sandor PETOFI

PREȘEDINTE

apetofi@yahoo.com

Aneta GABOR

VICEPREȘEDINTE

anetagabor@yahoo.com

Pr. Daniel DUMITRU

PRAESES

Pr. Csaba VANCSA

VICEPRAESES

csaby@gmail.com

Maria PETOFI

CASIER

maria.petofi@yahoo.com

Sebastian BUDĂU

SECRETAR

sebu_2406@yahoo.com

Iulia BUDĂU

CENZOR

iulia_adri@yahoo.com

Henrietta BLEJAN

REPREZENTANT TINERET

blejanh@yahoo.com

Alexandru TERETEAN

REPREZENTANT TINERET

alexandruteretean@yahoo.com

COTIZAȚIE

Familia Kolping Millennium Timișoara


Anual, fiecare membru are obligația de a achita cotizația.

Adunarea Generală a Familiei Kolping Millennium a stabilit cotizația la 50,00 RON pentru fiecare membru pentru anul în curs (2020), iar pentru anul 2021, 65,00 RON.

Aceste cotizații reprezintă baza proiectelor. Din banii colectați se sponsorizează ideile și inițiativele pe care Familia Kolping Millennium le are pe parcursul unui an.

Termen: 31 decembrie A.C.

ro_RO
ro_RO hu_HU